Strona główna
Lifestyle
Tutaj jesteś

Jakie rodzaje faktoringu są dostępne na rynku?

Lifestyle Data publikacji - 19 maja 2023 Autor - Redakcja bioslife.pl
rodzaje faktoringu


Factoring jest obecnie jedną z popularniejszych form krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstw w Polsce. Stanowi bowiem skuteczne rozwiązanie gwarantujące płynność finansową przedsiębiorstw. Niesie również szereg innych korzyści zależnych od wyboru rodzaju factoringu. Jakie zatem rodzaje factoringu są dostępne obecnie na rynku w naszym kraju?

Rodzaje factoringu

Factoring jest usługą finansową, która z uwagi na rozmaite kryteria dzieli się na kilka typów. Podstawowy podział jest związany z ponoszeniem ryzyka niewypłacalności odbiorcy faktury przez jedną ze stron factoringu. W tej systematyce wyróżniamy zatem:

 •  factoring pełny określany również mianem factoringu bez regresu,

 •  faktoring niepełny, czyli z regresem

 •  oraz factoring mieszany.  

Z kolei z uwagi na miejsce przeprowadzanych operacji wyróżnia się:

 •  factoring krajowy nazywany również eksportowym

 •  oraz factoring importowy określony również mianem międzynarodowego.  

Kolejnym kryterium podziału jest metoda korzystania z usługi. Z uwagi na ten rodzaj kryterium factoring dzielimy na:

 •  pojedynczy,

 •  globalny

 •  oraz na limit faktoringowy. 

Natomiast ze względu na możliwość poinformowania odbiorców faktur o przystąpieniu do umowy faktoringowej wyróżniamy:

 •  factoring jawny,

 •  tajny

 • oraz factoring półotwarty.  

Charakterystyka podstawowych rodzajów factoringu 

Factoring pełny nazywany inaczej factoringiem właściwym lub bez regresu jest usługą finansową, w której firma faktoringowa przejmuje ryzyko niewypłacalności odbiorcy faktury. Ponadto przejmuje też pełną odpowiedzialność za monitorowanie płatności. Jest to rodzaj factoringu, w którym przedsiębiorca, który otrzymał zaliczkę na poczet przyszłej należności za fakturę, nie jest zobowiązany do jej zwrotu w razie braku płatności ze strony kontrahenta. Wszelkich roszczeń wobec odbiorcy faktury dochodzi w tym przypadku firma faktoringowa.  

W przypadku factoringu niepełnego firma faktoringowa udziela krótkoterminowego finansowania na poczet przyszłych płatności z faktur. Jednakże nie ponosi ryzyka niewypłacalności odbiorcy faktury. Zatem w przypadku braku zapłaty za fakturę wiąże się to automatycznie z koniecznością zwrotu zaliczki otrzymanej przez przedsiębiorcę z tytułu wystawionych faktur. W terminie określonym umową.  

Natomiast factoring mieszany stanowi połączenie factoringu pełnego z niepełnym. Jest to rodzaj finansowania, w którym strony umowy określają kwotę, do której odpowiedzialność za niewypłacalność kontrahenta ponosi firma faktoringowa. Natomiast po przekroczeniu powyższego limitu umowa automatycznie przekształca się w factoring niepełny. I ryzyko odpowiedzialności za niewypłacalność odbiorcy faktury ponosi przedsiębiorca.  

Opis poszczególnych form factoringu z uwagi na inne podziały

Factoring krajowy jest usługą, w której zarówno przedsiębiorca będący klientem firmy faktoringowej, jak i jego kontrahenci prowadzą działalność gospodarczą tylko i wyłącznie na terenie jednego państwa. Factoring międzynarodowy natomiast dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność eksportową lub importową.  

Z kolei factoring pojedynczy jest usługą, w której przedsiębiorca decyduje, ile faktur przekaże do firmy faktoringowej. Jest to zatem usługa, która nie musi mieć charakteru ciągłego na przestrzeni miesiąca. Factoring globalny z kolei dotyczy umowy faktoringowej ze wskazaniem przez przedsiębiorcę kontrahentów. I przekazywaniem do firmy faktoringowej wszystkich wystawianych przez przedsiębiorcę faktur.  

Natomiast limit factoringowy jest ściśle powiązany z factoringiem globalnym. Jest to rodzaj finansowania, w którym firma faktoringowa określa wysokość kwoty, do której będzie wypłacała zaliczki na poczet przyszłych należności. Z zastrzeżeniem, iż w przypadku braku terminowych wpływów ze strony kontrahenta firma faktoringowa przestaje finansować przedsiębiorcę. Nawet jeśli zaliczki nie przekraczają określonej umową kwoty.  

W przypadku factoringu jawnego, w zależności od zapisów umowy, firma faktoringowa lub przedsiębiorca mają obowiązek informować o zawartej umowie kontrahentów przedsiębiorcy. Ponadto przy factoringu jawnym firma faktoringowa ma prawo do weryfikacji partnerów biznesowych przedsiębiorcy pod kątem niewypłacalności.  

Natomiast przy factoringu tajnym kontrahentów przedsiębiorcy nie informuje się o zawartej umowie factoringu. W związku z tym partnerzy biznesowi przedsiębiorcy regulują zobowiązania na konto podane na fakturze. Natomiast właściciel firmy jest zobowiązany do przekazania środków na konto firmy faktoringowej. Z kolei w przypadku factoringu półotwartego kontrahenta przedsiębiorcy informuje się o zawarciu umowy faktoringowej i cesji wierzytelności dopiero w przypadku opóźnień w płatnościach i otrzymaniu wezwania do zapłaty. Ten rodzaj factoringu dotyczy tylko i wyłącznie factoringu pełnego, w którym firma faktoringowa przejmuje całkowitą odpowiedzialność za niewypłacalność kontrahenta.  

Wskazówka

Decydując się na wybór firmy faktoringowej, warto wybrać sprawdzonego i godnego zaufania partnera, który udostępnia szeroki wybór różnych form factoringu. Bogatym wyborem elastycznych ofert wyróżnia się  strona: https://pragmago.pl/finansowanie-sprzedazy/ należąca do firmy z 25-letnim doświadczeniem w krótkoterminowym finansowaniu przedsiębiorstw. Jest to bezsprzecznie partner godny zaufania, który udostępnia szeroki zakres wiedzy związanej z factoringiem w zakładce „Baza wiedzy”. Zasób wiadomości przekazywany przez portal świadczy o profesjonalnym podejściu do klienta i trosce o świadome podejmowanie decyzji biznesowych. 

 

Redakcja bioslife.pl

Nasz zespół doradza w wielu kwestiach zawodowych. Dzielimy się profesjonalną wiedzą z zakresu biznesu, nieruchomości, wielu porad oraz turystyki czy pracy.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?

Czym charakteryzuje się opakowanie klapowe?