Strona główna
Porady
Tutaj jesteś

Ubezpieczenie szpitalne – dlaczego dobrze je mieć?

26 lutego 2021 szpital

W ostatnich czasach coraz popularniejsze staje się dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne. Wiele firm ubezpieczeniowych pozwala na rozszerzenie ochrony zdrowotnej, oferując swoim klientom ubezpieczenie szpitalne. Czym jest ubezpieczenie szpitalne i dlaczego warto je posiadać?

Ubezpieczenie – jaki jest jego cel?

Ubezpieczenie jest pojęciem występującym niemalże w każdej dziedzinie gospodarczej i społecznej. Czym jest ubezpieczenie i dlaczego jest takie ważne? Ubezpieczenie jest narzędziem mającym na celu ochronę przed negatywnymi skutkami określonych zdarzeń. Kluczowym dokumentem na rynku ubezpieczeniowym jest polisa, która stanowi potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczeniowej. Niniejsza umowa zawierana jest między ubezpieczonym a ubezpieczycielem i posiada w sobie m.in. informację o zakresie ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokości składki i świadczenia. W ramach umowy ubezpieczony zobowiązany jest do regularnego odprowadzania składek, których wysokość obliczana jest na podstawie  poziomu ryzyka ubezpieczeniowego. 

Czym jest ryzyko ubezpieczeniowe?

Każdemu działaniu podejmowanemu przez człowieka towarzyszy ryzyko. To pojęcie definiuje się po prostu jako zdarzenie, którego skutki mogą mieć negatywne następstwa. Ryzyko jest ściśle związane z terminem niepewności, jednak nie jest jego synonimem. Ryzyko w odróżnieniu od niepewności ma charakter mierzalny, o czym świadczy istnienie wielu metod ilościowej oceny ryzyka. Ryzyko ubezpieczeniowe dotyczy ryzyk, które są możliwe do ubezpieczenia, czyli np. utraty zdrowia, śmierci czy zniszczenia dóbr materialnych.

Warto wspomnieć, że jest wiele ryzyk nieubezpieczalnych, których negatywne następstwa są efektem świadomych działań człowieka. Niemożliwe do ubezpieczenia są również ryzyka, których skutki były pewne i nieuniknione. Przykładami ryzyk nieubezpieczalnych są np. zużycie maszyny, zmiany w prawie gospodarczym czy wahania cen akcji na giełdzie papierów wartościowych.

Podstawowymi czynnikami decydującymi o wielkości ryzyka są prawdopodobieństwo danego zdarzenia oraz jego skutek. Ryzyko ubezpieczeniowe to zdarzenie, przed którego następstwami chroni nas ubezpieczenie. Niniejsze ryzyko nie jest stałe i może zwiększać się lub zmniejszać w wyniku wahania niektórych czynników, stąd konieczność jego regularnej obserwacji. Im wyższe ryzyko ubezpieczeniowe, tym większą składkę musi płacić ubezpieczony. 

Ubezpieczenie szpitalne – dlaczego powinno się je posiadać?

Jednym z głównych obszarów obejmowanych ochroną ubezpieczeniową w Polsce jest sfera zdrowotna. Zarówno ZUS, jak i prywatne instytucje ubezpieczeniowe oferują nam wsparcie w razie choroby powodującej niezdolność do pracy. Ubezpieczenia zdrowotne, chorobowe czy wypadkowe są powszechnie znane, natomiast rzadziej mówi się o ubezpieczeniu szpitalnym, zwanym też ubezpieczeniem zdrowotnym kosztów leczenia szpitalnego. Ubezpieczenie szpitalne jest ubezpieczeniem dodatkowym, często oferowanym przez firmę ubezpieczeniową w przypadku zakupu np. polisy zdrowotnej czy chorobowej. Ten rodzaj ubezpieczenia może występować w dwóch wariantach:

  • podstawowym, w ramach którego zagwarantowane jest pokrycie kosztów leczenia szpitalnego oraz dalszego leczenia,
  • rozszerzonym, gdzie ochrona podstawowa wzbogacona jest o pokrycie kosztów dodatkowej opieki pielęgniarskiej, rekompensatę dochodów, a także środki na zakup leków.

Posiadając ubezpieczenie szpitalne, musimy mieć na uwadze, że wstępnie za leczenie w szpitalu musimy zapłacić z naszych środków, które zostaną nam zwrócone przez ubezpieczyciela. Zazwyczaj czas oczekiwania na zwrot poniesionych kosztów wynosi od miesiąca do trzech miesięcy. Ubezpieczenie szpitalne jest świetnym rozwiązaniem pozwalającym nam na korzystanie z prywatnej opieki zdrowotnej, utrzymanie najbliższych w czasie hospitalizacji oraz pomoc specjalistów po pobycie w placówce medycznej. Warto zapewnić sobie i swojej rodzinie poczucie bezpieczeństwa i dokonać zakupu odpowiedniej dla siebie polisy ubezpieczeniowej, która może okazać się kiedyś nieocenionym wsparciem. 

Redakcja bioslife.pl

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Karma bezzbożowa dla psa
zawilgocenie
adaptacja poddasza

Jesteś zainteresowany reklamą?

adaptacja poddasza