Andrzej Nitecki

Zawory

Zawory

Zawór jest urządzeniem, które ma na celu zamykanie otworów oraz wylotów. Reguluje on przepływ płynów poprzez przewody. Wyróżniane są dwa podstawowe rodzaje zaworów, mianowicie: kulowy oraz tłokowy.       W zaworze kulowym umieszczona jest kula z przelotem. W tym przypadku, przekręcenie kurka otwiera lub zamyka zawór. Dzieje się to dzięki zmianom ustawień osi przelotu względem korpusu. W przypadku zaworu tłokowego, przekręcanie kurka wpływa na wsuwanie lub wysuwanie tłoka, który zamyka przepływ.

Zawory w zależności od ich przeznaczenia dzielone są następująco na: regulacyjne, zamykające, rozdzielcze, bezpieczeństwa oraz zwrotne. Każdy zostanie poniżej krótko scharakteryzowany. Regulacyjne służą do dławienia, jako zawory przelewowe zajmują się odprowadzaniem nadmiaru cieczy. Zawór regulacyjny zamyka pętlę regulacyjną, na przykład regulator PID.

Zawory zamykające sprawują się w przypadku skrajnych położeń zawieradła, czyli przy otwarciu lub też zamknięciu otworu przepływającego. W zależności od rodzaju zaworu, umieszczone są w nim: bolec, kulki, pierścień dociskowy, tuleja uszczelniająca. Rozdzielcze przydają się w przypadku zmiany drogi przepływającego czynnika. Mają one zastosowanie w rozgałęzieniach przewodów.

Zawory bezpieczeństwa charakteryzują się tym, iż otwierają się one samoczynnie w momencie, gdy ciśnienie pary (gazu) przekroczy dopuszczalną normę. Zapobiega to eksplozji zbiornika, rurociągu czy też kotła.

Zawory zwrotne wykorzystywane są do zapewnienia przepływu płynu tylko w jednym kierunku. Dzielone są one na takie, które posiadają obciążenie lub go nie posiadają.

W zależności od rodzaju ruchu zawieradła oraz od sposobu zmiany przekroju otworu przepływowego zawory dzielone są następująco na: przykrywające, wzniosowe, klapy, membranowe, zasłaniające, zasuwowe, kurkowe, motylkowe oraz iglicowe. Poniżej zostaną scharakteryzowane niektóre z wymienionych. Przykrywające charakteryzują się tym, iż zawieradło przesuwa się w kierunku prostopadłym do powierzchni uszczelniającej gniazda. Zawory zasuwowe mają zastosowanie w przewodach, które mają większe średnice. Charakteryzują się przepływem prostoliniowym. Zawory motylkowe są elementem gaźnika, a w silnikach z wtryskiem paliwa są samodzielnym elementem. Zawór ten spotykany jest również pod inną nazwą, a mianowicie jako przepustnica.Możliwość komentowania jest wyłączona.

wywóz gruzu Wrocław