Zarządzanie nieruchomościami Warszawa

O czym należy pamiętać przy zarządzaniu nieruchomościami?

Jeżeli nieruchomość jest specyficzna, generuje jakieś dochody, albo posiada wielu właścicieli, jak w przypadku wspólnot mieszkaniowych, to niezwykle ważne jest zatrudnienie osoby, która zajmie się jej zarządzaniem. Zarządzanie nieruchomościami Warszawa nie jest tak naprawdę niczym prostym. Osoba albo firma zajmująca się tym musi posiadać rozległą wiedzę o nieruchomościach, aby być w tym dobrym. Oprócz tego na takiej osobie spoczywa ogromna odpowiedzialność. Z racji tego, że to ona kontroluje wszelkie remonty i przydatność nieruchomości do użytkowania, to w momencie kiedy coś się komuś stanie na jej terenie, to właśnie ona ponosi wszelką odpowiedzialność, jeżeli czegoś nie dopilnowała. Usługi zarządzania nieruchomością obejmują między innymi: przygotowanie rocznych planów gospodarczych i rocznych sprawozdań, prowadzenie księgowości i windykację należności, a także szczegóły związane z administracją budynkiem, przeprowadzaniem konserwacji i zwoływanie zebrań ogółu właścicieli lokali. Oprócz tego, to zarządca ma obowiązek znalezienia odpowiednich firm sprzątających, czy konserwujących nieruchomość. Również osoba taka musi dbać o to, aby były przeprowadzane w odpowiednim czasie kontrole instalacji i innych elementów budynku, które mogą wpłynąć na to, że komuś może stać się krzywda. Osoba taka musi mieć również dobry kontakt z ludźmi. Bardzo ciężko jest sprawić, aby wszystkim wszystko odpowiadało. Z racji tego, że zarządca dysponuje finansami wspólnoty, to również ma obowiązek ściągania czynszów z właścicieli nieruchomości znajdujących się na jej terenie. W momencie kiedy ktoś zwyczajnie nie płaci czynszu, to osoba taka ma obowiązek rozpocząć prowadzenie windykacji sądowej. Bardzo ważne jest również ustalanie kwot funduszu remontowego. Zarządca ustala jego wysokość po opracowaniu planu wydatków wspólnoty na przyszły rok. Oczywiście w razie jakby wyskoczyły jakieś niespodziewane wydatki, to wysokość funduszu remontowego powinna być nieco wyższa. Bardzo ważne jest to, że osoba taka, albo firma pobiera oczywiście za zarządzanie opłaty. Ich wysokość jest adekwatna do stopnia ryzyka, jakie osoba taka ponosi w związku z zarządzaniem daną nieruchomością. Wspólnota jako całość decyduje o zatrudnieniu albo o odrzuceniu kandydatury danego zarządcy. Jego zatrudnienie powinno zostać przyjęte w formie ustawy.

 Możliwość komentowania jest wyłączona.