Forum

Rekuperacja

Rekuperacja – na czym polega?

Obok klimatyzacji jednym z najbardziej powszechnych dziś pojęć w dziedzinie nowoczesnego budownictwa okazuje się rekuperacja. Do czego odnosi się owy termin? Na czym opiera się ten proces działania i jego mechanizm? O tym wszystkim dowiesz się bezpośrednio z naszego artykułu, do lektury którego serdecznie odsyłamy wszystkich zainteresowanych.

Rekuperacja jest to zjawisko, które bazuje na innowacyjnej formie wentylacji mechanicznej, jaka natomiast prowadzi do charakterystycznego odzysku ciepła. W przypadku wentylacji grawitacyjnej z kolei, a więc tradycyjnej, cały sens wentylowania łączy się z zasysaniem powietrza, czyli opiera się na ciągu, który jest tworzony przez kominy. W rekuperacji zaś jest zupełnie inaczej – to ruch mas powietrza, do jakiego dochodzi poprzez intensywne działanie specjalistycznego urządzenia. Tą nowatorską maszynę zaś określa się mianem rekuperatora. Fachowo zaprojektowany i skrupulatnie prosperujący rekuperator daje opcję na bieżąco śledzenia sposobu przemieszczania się powietrza- zarówno mas nawiewanych, trafiających do danego pomieszczenia, jak także tych z niego wychodzących, usuwanych. Co więcej, dzięki urządzeniu jest opcja odzyskiwania ciepła.

W wielkim skrócie ujmując, rekuperacja jest to system umożliwiający wymienienie zużytych, zanieczyszczonych mas powietrza na świeże, pozbawione zabrudzeń. By móc z takiego sprzętu skorzystać, niezbędne jest zainwestowanie w rekuperator stanowiący centrum opisywanego tu procesu. Urządzenie to posiada specjalny wymiennik, a ten zaś pozwala na odzyskiwanie ciepła poprzez wyciąganie mas powietrza w obu kierunkach zarazem. Jeden ze strumieni to powietrze zimne oraz czyste, z kolei drugi strumień przenosi masy ciepłe, lecz zużyte, wilgotne, pełne brudów. Jest to powietrze wyciągane ze środka pomieszczeń. Kiedy natomiast dojdzie do zetknięcia się tych dwóch rodzajów powietrza w wyżej wspomnianym elemencie rekuperacyjnego urządzenia, jakim jest wymiennik ciepła, czyli innymi słowy – rekuperator – dochodzi do „wyciągnięcia” ciepła. Nie mieszają się jednakże masy powietrza czystego z brudnym, bowiem oba te strumienie przepływają w osobnych kanalikach sprzętu. Przechodząc zaś przez wymiennik ciepła, pozostawiają w nim cieplną energię, która następnie zostaje ponownie przejęta. Tym samym istnieje opcja rozprowadzenia pozyskanego w ten sposób ciepła po całym wnętrzu. Na zewnątrz trafia natomiast powietrze zabrudzone. Nie ma zatem obaw, co do zanieczyszczeń, gdyż te do nas nie docierają.

 

bielizna


Możliwość komentowania jest wyłączona.

spodnie