Rekuperacja

Rekuperacja – na czym polega?

Obok klimatyzacji jednym z najbardziej powszechnych dziś pojęć w dziedzinie nowoczesnego budownictwa okazuje się rekuperacja. Do czego odnosi się owy termin? Na czym opiera się ten proces działania i jego mechanizm? O tym wszystkim dowiesz się bezpośrednio z naszego artykułu, do lektury którego serdecznie odsyłamy wszystkich zainteresowanych.

Rekuperacja jest to zjawisko, które bazuje na innowacyjnej formie wentylacji mechanicznej, jaka natomiast prowadzi do charakterystycznego odzysku ciepła. W przypadku wentylacji grawitacyjnej z kolei, a więc tradycyjnej, cały sens wentylowania łączy się z zasysaniem powietrza, czyli opiera się na ciągu, który jest tworzony przez kominy. W rekuperacji zaś jest zupełnie inaczej – to ruch mas powietrza, do jakiego dochodzi poprzez intensywne działanie specjalistycznego urządzenia. Tą nowatorską maszynę zaś określa się mianem rekuperatora. Fachowo zaprojektowany i skrupulatnie prosperujący rekuperator daje opcję na bieżąco śledzenia sposobu przemieszczania się powietrza- zarówno mas nawiewanych, trafiających do danego pomieszczenia, jak także tych z niego wychodzących, usuwanych. Co więcej, dzięki urządzeniu jest opcja odzyskiwania ciepła.

W wielkim skrócie ujmując, rekuperacja jest to system umożliwiający wymienienie zużytych, zanieczyszczonych mas powietrza na świeże, pozbawione zabrudzeń. By móc z takiego sprzętu skorzystać, niezbędne jest zainwestowanie w rekuperator stanowiący centrum opisywanego tu procesu. Urządzenie to posiada specjalny wymiennik, a ten zaś pozwala na odzyskiwanie ciepła poprzez wyciąganie mas powietrza w obu kierunkach zarazem. Jeden ze strumieni to powietrze zimne oraz czyste, z kolei drugi strumień przenosi masy ciepłe, lecz zużyte, wilgotne, pełne brudów. Jest to powietrze wyciągane ze środka pomieszczeń. Kiedy natomiast dojdzie do zetknięcia się tych dwóch rodzajów powietrza w wyżej wspomnianym elemencie rekuperacyjnego urządzenia, jakim jest wymiennik ciepła, czyli innymi słowy – rekuperator – dochodzi do „wyciągnięcia” ciepła. Nie mieszają się jednakże masy powietrza czystego z brudnym, bowiem oba te strumienie przepływają w osobnych kanalikach sprzętu. Przechodząc zaś przez wymiennik ciepła, pozostawiają w nim cieplną energię, która następnie zostaje ponownie przejęta. Tym samym istnieje opcja rozprowadzenia pozyskanego w ten sposób ciepła po całym wnętrzu. Na zewnątrz trafia natomiast powietrze zabrudzone. Nie ma zatem obaw, co do zanieczyszczeń, gdyż te do nas nie docierają.

 Możliwość komentowania jest wyłączona.