odwierty pionowe

Własne ujęcie wody

Zakup działki to pierwszy krok ku temu, aby w niedalekiej przyszłości na jej terenie stanął nasz wymarzony dom. I choć w wielu przypadkach, budowa nie rozpocznie się z dnia na dzień, to zakup nieruchomości gruntowej nieuzbrojonej na pewno okaże się korzystną inwestycją w dłuższym przedziale czasowym. Nie wielu inwestorów jest bowiem w stanie rozpocząć budowę domu od razu po zakupie działki. Potrzebne są bowiem stosowne pozwolenia budowlane na które jak to zwykle bywa, trzeba czekać około kilkunastu miesięcy. Zanim więc otrzymamy pozytywną decyzję administracyjną co do przekształcenia działki rolnej w budowlaną, jedyne co możemy zrobić, to rozpocząć przygotowania do podłączenia wody (wykopanie studni głębinowej) czy podłączenia energii elektrycznej w jej granicach. Aby jednak studnia głębinowa z której będziemy czerpać czystą i w pełni zdatną do picia i innego rodzaju użytkowania wodę, niezbędne są odwierty pionowe. Ich zadaniem jest wykonanie wierceń mających na celu sprawdzenie właściwości fizycznych oraz mechanicznych gruntu na którym w przyszłości wykonane zostaną ostateczne otwory pod studnię. Przy ich pomocy badana jest między innymi gęstość właściwa oraz pozorna gruntu, jego wilgotność, przepuszczalność zwana inaczej wodoprzepuszczalnością lub współczynnikiem filtracji oraz jego uziarnienie. Jeżeli chodzi natomiast o właściwości mechaniczne, to dzięki wykonaniu pionowych odwiertów, możemy dowiedzieć się natomiast jaka jest wytrzymałość gruntu na ściskanie a więc jakie obciążenie jest on (grunt) w stanie wytrzymać bez uszkodzenia jego struktury na określonej jednostce jego powierzchni. Inną badaną właściwością jest jego ściśliwość a więc zdolność do zmniejszenia jego objętości pod wpływem znajdującego się na jego powierzchni obciążenia. Należy przy tym dokonać podziału gruntu na spoisty oraz niespoisty (sypki), przy czym pierwszy cechuje się o wiele większą spoistością i osiada znacznie wolniej. Badając grunt nie zapominajmy również o podłożu skalnym które także na terenie naszej działki może występować. Dlatego też, zanim zdecydujemy się na wykopanie studni, musimy wiedzieć z jakim rodzajem podłoża mamy do czynienia. Wjazd na teren działki ciężkim sprzętem w przypadku mało spoistego jej podłoża przysporzy mnóstwa problemów. Dodatkowo bardzo twarde podłoże skalne spowoduje, że wiercenie otworów nawet o średnicy 110 mm będzie graniczyło z przysłowiowym cudem. Może okazać się również, że w zupełności uniemożliwi dokonanie wierceń.

 Możliwość komentowania jest wyłączona.