Materiały budowlane

Materiały budowlane

Materiały budowlane to dobro, leżące u podstaw rozwoju infrastruktury, będącej kluczową dla każdej gospodarki. To najważniejszy składnik każdej konstrukcji budowlanej, od najprostszych, po te najbardziej zaawansowane technicznie. Budynki, budowle, mniejsze konstrukcje, obiekty sportowe, hale, zabudowa miejska, schody i estakady, mosty i cała masa innych elementów to wszystko obiekty, do których stworzenia wykorzystujemy materiały budowlane.
Materiały budowlane to baza i zarazem źródło różnorodności rozwiązań stosowanych w budownictwie na całym świecie. Składają się na nie różnego pochodzenia surowce – naturalne, sztuczne, mieszane, a każdy z nich nadaje materiałom odpowiednią wartość.
Ceny i wartość materiałów budowlanych zależą od koniunktury na rynku – z jednej strony reguluje je wzrost gospodarczy, który im szybciej przebiega, tym łatwiej usprawiedliwić wzrost cen, a z drugiej strony zależą od szeregu innych, nierzadko trudnych do zdefiniowania czynników. Często na pierwszy rzut oka ciężko jest wyjaśnić notowany wzrost cen materiałów budowlanych, w sytuacji gdy nie zmieniają się pozostałe warunki ekonomiczne, takie jak popyt na inwestycje mieszkaniowe, ilość planowanych do budowy obiektów o charakterze publicznym i zawieranych na nie kontraktów.
Materiały budowlane to między innymi: cegła, betony, metale, materiały ceramiczne, kamienne, zaprawy, drewno i wyroby drewniane, tworzywa sztuczne i wiele, wiele innych. Służą one budowie nowych obiektów lub remontowi, przebudowie istniejących. Pod kątem zastosowania w konstrukcji budynków, materiały budowlane możemy podzielić na materiały stropowe, ścienne oraz materiały dachowe. Inny podział materiałów uwzględnia zaś ich przeznaczenie – jako izolatorów, bazy dla konstrukcji oraz dla instalacji.
Materiały budowlane to najważniejszy aspekt, którego wybór definiuje jakość i wygląd naszego domu. Oczywiście połowa sukcesu to ciekawy projekt i fachowe wykonanie, uwzględniające warunki, czyli między innymi rodzaj gruntu, ukształtowanie terenu itd. Ale bez odpowiednich materiałów budowlanych żaden projekt nie mógłby zostać zrealizowany. Dlatego wszelka niedostępność materiałów w czasie, na który zaplanowano prace konstrukcyjne stanowi poważny problem i uniemożliwia terminowe wykonanie pracy budowlanej. Rzadko zdarza się, że zamierzamy zmieniać projekt i rezygnować z ustalonej wizji.

 

 Możliwość komentowania jest wyłączona.