Biologiczne oczyszczalnie ścieków

Biologiczne oczyszczalnie ścieków

Biologiczne oczyszczalnie ścieków są to bez wątpienia oczyszczalnie ekologiczne, niezawodne oraz proste w obsłudze. Istnieje znacząca różnica między biologiczną oczyszczalnią ścieków, a tradycyjną oczyszczalnią, czyli drenażową. W przypadku biologicznej oczyszczalni ścieków cały proces odbywa się w obrębie urządzenia. Natomiast w przypadku oczyszczalni drenażowej oprócz osadnika, potrzebna jest cała infrastruktura drenażowa.

W związku z tym, biologiczne oczyszczalnie ścieków są dużo bardziej efektywne. Oczyszczoną w ten sposób wodę można później dalej wykorzystać między innymi do podlewania trawników, można doprowadzić ją do wód powierzchniowych, rowów melioracyjnych, strumyków, rzek bądź bezpośrednio do gruntu przy pomocy prostej studni chłonnej.

Biologiczne oczyszczalnie ścieków to oczyszczalnie hybrydowe, które łączą w sobie dwie metody oczyszczania, zarówno metodę tlenową, jak i beztlenową. W przypadku biologicznej oczyszczalni ścieków wykorzystuje się osad czynny oraz tak zwane złoże biologiczne. Szczególnie to drugie rozwiązanie zapewnia większą ilość bakterii, znacznie większą przepustowość dobową oraz dużą odporność na nierównomierność dopływu ścieków, przerwy w dostawie prądu jak i przerwy w użytkowaniu.

Zbiorniki biologicznej oczyszczalni ścieków są przede wszystkim wykonane z bardzo wytrzymałego polietylenu oraz posiadają kształt przypominający budowę granatu. Jest to o tyle istotne, że zapewnia stabilność konstrukcji w praktycznie każdych warunkach gruntowych bez konieczności zastosowania betonu bądź konieczności kotwiczenia.

Biologiczne oczyszczalnie ścieków to konstrukcje proste i przemyślane, co skutkuje i zapewnia długotrwałą oraz bezawaryjną pracę. Przede wszystkim taką oczyszczalnię można wykorzystywać w celach gospodarczych.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków zajmuje stosunkowo niewielką powierzchnię, może być wykorzystywana w ciężkich warunkach gruntowo – wodnych.

Biologiczne oczyszczalnie ścieków to urządzenia, w których wykorzystuje się procesy grawitacyjnego osiadania zanieczyszczeń.
Na skutek rozkładu substancji organicznych przez mikroorganizmy tj. bakterie oraz pierwotniaki uzyskuje się oczyszczoną wodę pościekową.

Biologiczne oczyszczalnie ścieków to wydatek rzędu kilkunastu tysięcy złotych, jednak zapewniają nam spokój na wiele lat. Jest to kompromis pomiędzy wygodą, prostotą i szybkością, a ekologią. Należy pamiętać, że żeby urządzenie sprawnie funkcjonowało należy, co najmniej raz w roku je serwisować.

 Możliwość komentowania jest wyłączona.